احوالات دانشجویان در طول ترم...

احساسم گفت باید تاریخ این پست رو بروز کنم که دوباره بیاد بالا...

جالب اینجاست که پارسال تاریخ 30 دی گذاشته بودمش روی وبلاگ...

و امسال دوباره.... روز از نو، روزی از نو...

خدایا این ترم رو هم رحم کن...

انشاالله از ترم بعد...


در طول ترم:

.