"""

پ.ن:

1. کی باورش میشه امشب ، شب جمعه آخر ماه شعبان باشه؟

الذی کان رسول الله یدعو فی صیامه و قیامه فی لیالیه و ایامه

بخوع لک فی اعظامه و کرامه..

چقدر زود گذشت

و من چقدر دلم میسوزه که اینقدر غافل بودم..

2. خدا حق الله رو میبخشن.

چقدر حواسمون به حق الناس هاس؟

التماس دعانوشته شده در پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 18:09 | آخرین ویرایش در پنجشنبه 13 خرداد 1395 ساعت 18:21